Penwythnos 19-22 Mai - Asterix yn Gymraeg  Deposit
Penwythnos 19-22 Mai - Asterix yn Gymraeg  Deposit

Penwythnos 19-22 Mai - Asterix yn Gymraeg Deposit

Regular price
£50.00
Sale price
£50.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

19-22 Mai - Asterix yn Gymraeg

 

Dewch i fwynhau penwythnos yn Garth Newydd gyda llyfrau Asterix.

Bydd y cyfieithydd a’r cyhoeddwr Alun Ceri Jones yn rhannu profiadau ac yn arwain sesiynau ymarferol i droi Asterix o fod yn Ffrancwr rhonc i fod yn Gymro glân! Erbyn  diwedd y penwythnos byddwch wedi addasu rhannau o lyfrau Asterix i’r Gymraeg! 

 

Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr sy’n barod am ychydig o her.

 £170 am y tri diwrnod

 

£20 y dydd i bobl lleol ymuno gyda’r gweithdai.


I archebu lle plîs talwch y blaendal o £50 nawr a’r gweddill wrth gyrraedd Garth Newydd.

 

Mae croeso i bawb gyrraedd tua/ am 5 o’r gloch.  Bydd angen i bawb adael tua 10 o’r gloch ar y dydd Llun canlynol.

Bydd cyfle i chi aros ymlaen yn Garth Newydd ar gost o £45 y noson yn dilyn hyn os dymunwch i gael gweld a mwynhau mwy o’r ardal. 

Llanbed yw un o’r trefi gorau yng Nghanolbarth Ceredigion i glywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn naturiol bob dydd. Mae ein lleoliad, Garth Newydd yng Nghanol bwrlwm tref Llanbed.

* Mae posib derbyn ad daliad ar eich blaendal os ydych yn canslo 14 diwrnod cyn diwrnod dechrau’r cwrs.


Come and enjoy a weekend in Garth Newydd if you’re an Asterix fan! 

The publisher and translator Alun Ceri Jones will be sharing his experience and leading practical workshops across the weekend.

Asterix will be transformed into a Welsh person! 

 

Suitable for Welsh speakers and learners who are up for a challenge 

 

£170 for three day stay at Garth Newydd including the workshop.

 

Local people can join the workshops without accommodation for  £20 a day

 

Breakfast and evening meal will be provided in the house for free but of course you may need a little bit of money for bits and pieces out and about.

To book a place please pay the deposit £50 now and the rest on arrival

You will Arrive on Friday 19th May around 5pm. We will leave on Monday 22nd before 10am. You can leave earlier if you wish.

There is a chance to stay on in the accommodation at £45 per night if you wish to enjoy the area and it's people.

Lampeter is one of the best towns in South Wales for the Welsh language to be heard and used everywhere. Our premises Garth Newydd brings a new level of comfort to Welsh courses. 

*Deposits can be refunded for cancellation up to 14 days before the event but not afterwards as we won't have time to sell your place to someone else.

contactpaned@gmail.com